Album kỉ niệm Hồ Cốc

- Hồ Cóc đẹp nhất là buổi sáng khi mặt trời vừa lên, ánh sáng vừa đủ huyền ảo ,tạo thêm khung cảnh lảng mạng cho bộ ảnh.